Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
ACTA DEL PLE 2017-0003 de 30 de març 215/2017 Ple 03/2017 Òrgans de govern Sessió ordinària 30 de març de 2017 29/05/2017
edicte baixa d'ofici per inscripció indeguda 251/2017 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda Edictes Baixa ofici en el Padró Municipal per inscripció indeguda. 29/05/2017
5. Bases Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local 323/2017 Convocatòria AODL i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs Ocupació pública Bases AODL 23/05/2017
7. Anunci convocatòria AODL 323/2017 Convocatòria AODL i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs Ocupació pública Anunci AODL 23/05/2017
Anunci informació pública Compte General 2016 271/2017 221 - Aprovació compte general 2016 Pressupost Anunci informació pública compte general del pressupost de l'exercici 2016 22/05/2017
Anunci nomenament de funcionari 2107/2016 Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari per concurs oposició. Tècnic Mig d'Intervenció Ocupació pública Anunci de nomenament de funcionari de carrera 19/05/2017
Anunci aprovació definitiva MC 03_2017 166/2017 222 - MODIFICACIONS DE CRÈDIT . EXERCICI 2017 Pressupost Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 03_2017 16/05/2017
ANUNCI convocatòria plans 2017 338/2017 Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, Plans d'ocupació local 2017 Ocupació pública Anunci convocatòria programa complementari per el foment de l'ocupació local. Plans locals d'ocupació 2017 de l'Ajuntament de Súria. 12/05/2017
BASES REGULADORES plans de foment a l'ocupació 2017 338/2017 Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, Plans d'ocupació local 2017 Ocupació pública Bases reguladores Programa complementaria per al foment de l'ocupació local. Plans d'ocupació local 2017 de l'Ajuntment de Súria 12/05/2017
Anunci contractació de personal 167/2017 PROJECTE RUBIK3 PROJECTE RUBIK Ocupació pública Anunci de contractació de peó per a la Brigada Municipal, dins el Projecte Rubik, convocatòria 2017 10/05/2017