Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
03 Anunci modificació ordenança tinença d'animals 1131/2016 Modificació Ordenança Tinença d'Animals Anuncis Anunci de modificació de l’Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d’Animals 17/10/2017
06-ANUNCI 517/2017 Aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable Anuncis Projecte d'Actuació Específica en sòl no Urbanitzable per a l'ampliació del dipòsit de Fusteret i trasllat del camí públic que des de Cererols puja a Puig de Sants 10/10/2017
ACTA DEL PLE 2017-0007 de 20 de juliol 476/2017 Ple 07/2017 Òrgans de govern Sessió extraordinària 20 de juliol de 2017 10/10/2017
ANUNCI APROVACIÓ PREUS PÚBLICS-1 76/2016 PREUS PUBLICS: DELEGACIÓ I ESTABLIMENT ANNEXOS Pressupost Aprovació modificació Annex 1 de l'Ordenança Fiscal de Preus Públics 10/10/2017
ANUNCI TAULER 475/2017 Baixa d'ofici per caducitat/SETEMBRRE OCUTUBRE Anuncis Baixa en el Padró Municipal per caducitat. 10/10/2017
ACTA DEL PLE 2017-0006 de 29 juny 421/2017 Ple 06/2017 Òrgans de govern Sessió ordinària 29 de juny de 2017 09/10/2017
Anunci contractació de personal 338/2017 Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, Plans d'ocupació local 2017 Ocupació pública Anunci de contractació d'administrativa de Promoció Econòmica, dins el Pla Local d'Ocupació 2017 09/10/2017
Anunci contractació de personal 338/2017 Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, Plans d'ocupació local 2017 Ocupació pública Anunci de contractació de coordinador de la Fira Medieval, dins el Pla Local d'Ocupació 2017 09/10/2017
8. Anuni admesos i exclosos i tribunal 18/2017 Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari interí per concurs oposició. Enginyer Municipal Ocupació pública Anunci Admesos i exclosos i composició tribunal Enginyer 04/10/2017
Anunci contractació de personal 1187/2016 Constitució de borsa de treball (personal laboral). Escola Municipal de Música Ocupació pública Anunci de contractació de personal laboral interí 21/09/2017