Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
1519/2016 Implementació Porta a Porta (Pap) Contracte de subministraments i de serveis
645/2017 Procediment de Contractació
592/2017 Procediment de Contractació
615/2017 Procediment de Contractació
572/2017 Procediment de Contractació
532/2017 Procediment de Contractació
2195/2014 XARXA DE CALOR DE BIOMASSA
1519/2016 Implementació Porta a Porta (Pap)
Serveis 474/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació. Servei de Gestió de Teconologies TIC. Servei de Gestió de tecnologies TIC de l'Ajuntament de Súria En licitació
389/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, NETEJA EQUIPAMENTS ESPORTIUS Desert
CONTRACTE DE SERVEIS 468/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa. CURSOS DE FORMACIÓ DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE CURSOS DE FORMACIÓ DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR A L’ESCOLA D’ADULTS MUNICIPAL PER L’AJUNTAMENT DE SÚRIA. En licitació
368/2017 Contracte de Gestió del servei d' Equipaments Esportius, camp de futbol, pistes de pàdel, tennis i frontó, mitjançant la Modalitat de Concessió, per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació GESTIÓ DEL SERVEI D’ EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS: CAMP DE FUTBOL, PISTES DE PÀDEL, TENNIS I FRONTÓ DEL MUNICIPI DE SÚRIA. 2.000,00 En Licitació
179/2017 Projecte i contractació "Regulació semafòrica cruïlla Pl. Josep Anselm Clavé"
Obert 241/2017 Contracte administratiu especial per a l'explotació de diferents serveis en un edifici públic, piscines, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Gestió/ explotació de les piscines municipals i activitats d'estiu " Juliol Tot ho vol" En licitació
1904/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació. Projectes serveis socials En licitació

Histórico del Perfil del Contratante